Opłaty za egzamin
Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 10 stycznia 2006r.


Lp.

Kategoria

Cała opłata

Nie zgłoszenie

Teoria

Nie zgłoszenie

Praktyka

Nie zgłoszenie

Teoria
+ 50% jazdy *

1

A,A1

162,00 zł

81,00 zł

22,00 zł

11,00 zł

140,00 zł

70,00 zł

92,00 zł

2

B

134,00 zł

67,00 zł

22,00 zł

11,00 zł

112,00 zł

56,00 zł

78,00 zł

3

C

182,00 zł

91,00 zł

22,00 zł

11,00 zł

160,00 zł

80,00 zł

102,00 zł

4

D

182,00 zł

91,00 zł

22,00 zł

11,00 zł

160,00 zł

80,00 zł

102,00 zł

5

B+E

160,00 zł

80,00 zł

-------

--------

160,00 zł

80,00 zł

--------

6

C+E,C1+E

195,00 zł

97,50 zł

-------

--------

195,00 zł

97,50 zł

--------

7

T

157,00 zł

78,50 zł

22,00 zł

11,00 zł

135,00 zł

67,50 zł

89,50 zł

8

A B

296,00 zł

148,00 zł

44,00 zł

22,00 zł

252,00 zł

126,00 zł

170,00 zł

9

A T

319,00 zł

159,50 zł

44,00 zł

22,00 zł

275,00 zł

137,50 zł

181,50 zł

10

B T

291,00 zł

145,50 zł

44,00 zł

22,00 zł

247,00 zł

123,50 zł

167,50 zł

11

ABT

453,00 zł

226,50 zł

66,00 zł

33,00 zł

387,00 zł

193,50 zł

259,50 zł

12

B1

157,00 zł

78,50 zł

22,00 zł

11,00 zł

135,00 zł

67,50 zł

89,50 zł

13

C1

157,00 zł

78,50 zł

22,00 zł

11,00 zł

135,00 zł

67,50 zł

89,50 zł

14

D1

157,00 zł

78,50 zł

22,00 zł

11,00 zł

135,00 zł

67,50 zł

89,50 zł

15

D1+E,D+E

195,00 zł

97,50 zł

-------

--------

195,00 zł

97,50 zł

--------

 
* teoria + 50% jazdy – W przypadku, gdy na wniosek osoby egzaminowanej wyznaczono termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego to osoba ta obowiązana jest wnieść opłatę za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny, jeżeli ponownie przystępuje do egzaminu. Jeżeli osoba nie przystępuje ponownie do egzaminu, to zwrotowi podlega 50% wniesionej przez nią opłaty za egzamin praktyczny.
W przypadku nie zgłoszenia się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie:

  1. zwrotowi podlega 50% wniesionej przez nią opłaty, jeżeli osoba ta nie przystępuje do egzaminu,
  2. opłatę zwiększa się o 50%, jeżeli osoba ta ponownie przystępuje do egzaminu.