Kategoria D - autobusy

Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

    * Wymagany wiek - ukończone 21 lat
    * Prawo jazdy kategorii B
    * Odpowiedni stan zdrowia (orzeczenie lekarskie)

Szkolenie teoretyczne (wykłady):
Szkolenie na kategorię D obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach.
Ilość godzin teoretycznych nie może być mniejsza niż 20.

W skład zajęć teoretycznych wchodzą między innymi:

    * Wiadomości ogólne
    * Zasady ruchu drogowego
    * Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
    * Znaki i sygnały drogowe
    * Pojazdy (badanie techniczne, wyposażenie itp.)
    * Technika kierowania autobusem
    * Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu
   
    * Wykład z zakresu udzielania pierwszej pomocy (prowadzony przez uprawnionego lekarza)
    * Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu)
    * Dokumentacja wymagana w krajowym i w międzynarodowym przewozie osób
    * Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych


Zajęcia teoretyczne prowadzone są przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych wyświetlanych na dużym ekranie (komputer sprzężony z projektorem multimedialnym), plansze tematyczne.
Nowoczesny sprzęt i długoletnie doświadczenie prowadzących szkolenie dają nam pewność, że ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego sprawy zostaną dokładnie omówione i wyjaśnione, tak by kursanci nie mieli wątpliwości przy ich stosowaniu w praktyce.

Szkolenie praktyczne:
Szkolenie na kategorię D obejmuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach. Ilość godzin praktycznych nie może być mniejsza niż:

    * 40 godzin przy posiadanym prawie jazdy kategorii C,
    * 60 godzin przy posiadanym prawie jazdy kategorii BPosiadamy dwa pełnowymiarowe sektory, identyczne jak w ośrodku egzaminowania

W zimie uczymy na placu zadbanym i odśnieżonym, co sprawia, że nauka jest łatwiejsza i przyjemniejsza.

W  godzinach wieczorowych plac manewrowy jest oświetlony.

Jazdy po placu mogą odbywać się codziennie w godzinach od 7-22.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.