Kategoria B - osobowe

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

    * Wymagany wiek - ukończone 18 lat (osoby, którym do ukończenia wymaganego wieku pozostało 3 miesiące mogą rozpocząć kurs pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów na odpowiednim druku dostępnym w biurze firmy)

    * Odpowiedni stan zdrowia (orzeczenie lekarskie)

 

Szkolenie teoretyczne (wykłady):

Szkolenie na kategorię B obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach.

Ilość godzin teoretycznych nie może być mniejsza niż 30W skład zajęć teoretycznych wchodzą między innymi:

    * Wiadomości ogólne
    * Zasady ruchu drogowego
    * Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
    * Znaki i sygnały drogowe
    * Pojazdy (badanie techniczne, wyposażenie itp.)
    * Technika kierowania samochodem osobowym
    * Obsługa samochodu osobowego
    * Wykład z zakresu udzielania pierwszej pomocy (prowadzony przez uprawnionego lekarza)

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych wyświetlanych na dużym ekranie (komputer sprzężony z projektorem multimedialnym), plansze tematyczne.

Nowoczesny sprzęt i długoletnie doświadczenie prowadzących szkolenie dają nam pewność, że ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego sprawy zostaną dokładnie omówione i wyjaśnione, tak by kursanci nie mieli wątpliwości przy ich stosowaniu w praktyce.

Szkolenie praktyczne:

Szkolenie na kategorię B obejmuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach. Ilość godzin praktycznych nie może być mniejsza niż 30.

Jazdy odbywają się na samochodach marki: Opel Corsa C i Opel Corsa DW zimie uczymy na placu zadbanym i odśnieżonym, co sprawia, że nauka jest łatwiejsza i przyjemniejsza.

W  godzinach wieczorowych plac manewrowy jest oświetlony.

Jazdy po placu mogą odbywać się codziennie w godzinach od 7-22.

Posiadamy trzy pełnowymiarowe sektory, identyczne jak w ośrodku egzaminowania.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego. 

Sala komputerowa:

Udostępniamy bezpłatne korzystanie z testów egzaminacyjnych przy użyciu komputera (posiadamy najnowszą wersję testów)