poniedziałek-sobota od 07.00 do 21.00
niedziele i święta w razie potrzeby

JAZDY W RUCHU DROGOWYM
Jazdy po mieście odbywają się w Łukowie i Siedlcach o różnych porach dnia i godzinach nasilenia ruchu drogowego. Około 3 godzin przewidziane jest na jazdę poza miastem z wykorzystaniem dopuszczalnych prędkości. W przypadku powrotu w późnych godzinach wieczornych, instruktorzy mogą na życzenie odwieźć do domu.


Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

 • -kolizja drogowa;

 • -omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;

 • -wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

 • -nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu;

 • -nie ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd;

 • -nie zatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia;

 • -nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania;

 • nie zastosowanie się do:
  - sygnałów świetlnych,
  - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;

 • nie zastosowanie się do znaków:
  - "zakaz wjazdu",
  - "zakaz ruchu w obu kierunkach",
  - "zakaz skręcania w lewo",
  - "zakaz skręcania w prawo",
  - "nakaz jazdy...",
  - "linia podwójna ciągła";

 • nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
  - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
  - pojazdom szynowym,
  - rowerzystom,
  - podczas zmiany pasa ruchu,
  - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
  - podczas włączania się do ruchu,
  - podczas cofania;

 • naruszenie zakazu zawracania;

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h;

 • nie upewnienie się o możliwości wyprzedzania;

 • naruszenie zakazu wyprzedzania:
  - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  - na skrzyżowaniach,
  - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;

 • nie zastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania;

 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony.